Duurzaam OP-scharrelvlees 295

Runderen en herten hebben tot de winter invalt in de Oostvaardersplassen een geweldig, vrij leven. Pas als de voedselarme winter invalt gaan ze honger lijden. Als een groot deel van deze dieren voor de winter geoogst wordt, overleven hun soortgenoten wel makkelijk de winter. Hun vlees kan als diervriendelijk, hoogwaardig scharrelvlees verkocht worden.
Oogst hoogwaardig duurzaam OP-scharrelvlees