Rooftop Revolution 275

We hebben een droom: nieuwe natuurgebieden midden in grote steden. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken! We adviseren bedrijven en particulieren hoe zij aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van daken, ondersteunen gemeenten en andere overheden bij het klimaatbestendig maken van de gebouwde omgeving en helpen 'daklozen' hun uitzicht te verbeteren. We kijken ook naar de financiering van groene daken, zodat de kosten en baten van groene daken eerlijk verdeeld worden over de mensen die er baat bij hebben. Zo realiseren we samen met bewoners, eigenaren, bedrijven, overheden en natuurorganisaties onze droom.
Rooftop Revolution realiseert nieuwe natuurgebieden op de daken van onze grote steden, om deze leefbaar, gezond, duurzaam ťn klimaatbestendig te maken voor haar bewoners en bezoekers, mens of dier.