GrowWizzKid 268

GrowWizzKid is een innovatief en praktisch lesconcept voor voedselvaardigheden,
natuur en techniek op de basisschool. Aan de hand van kweken in een
binnenteeltsysteem met LED verlichting leren kinderen over thema's als gezonde voeding, herkomst ervan, wereldvoedselvraagstuk etc
Nederlandse kinderen gaan tot de gezondste kinderen ter wereld behoren in staat om duurzame beslissingen te nemen