Investeren in Impact 249

Investeren met Impact toegankelijk maken voor Iedereen zodat Basisbehoeften binnen bereik komen: Werk & Inkomen, Gezond Voedsel, Schoon Water & Hygiene, Betaalbare Huisvesting, Gezondheidszorg & (Beroeps)Onderwijs, Toegang tot FinanciŽle Zekerheden & Veilige, Schone Energie & Behoud van Milieu, Biodiversiteit & Cultureel Erfgoed. Snel benutten van nieuwe technologie & inzichten om vooruitgang bereikbaar & betaalbaar te maken voor uitgesloten gemeenschappen & minderheden, de mensen die geraakt worden door globalisering, bedreigd door klimaatverandering en / of geweld. Katalysator voor verandering om wereldwijd in basisbehoeften te voorzien door connectiviteit, circulariteit en actief grootschalig te investeren in de Duurzame Doelen van de Verenigde Naties.
Investeer in Impact