Eetbare tuinen in de wijk 244

Meer groen in de buurt. In voortuinen, plantsoenen, parken en andere openbare plekken vind je makkelijke moestuinen. Of in bakken en potten op pleinen. Onbespoten bijna gratis groenten en fruit. Eetbare bloemen. Volop vlinders en bijen.

Arm, rijk, jong, oud; buurtbewoners zorgen samen voor het onderhoud. En genieten allemaal van volop verse groenten en fruit. Door het werken in bakken en potten en door het delen van het werk kost het onderhoud en bijhouden niet veel tijd. Mensen komen samen, eten gezonder, bijen krijgen ruimte. Idealistisch? Misschien. Haalbaar? Zeker weten!
Te hoge prijzen voor groente en fruit, bijensterfte, hoge zorgkosten, stijgende ziektekosten; investeren in het toegankelijk maken van onbespoten verse groenten en fruit voor iedereen door dit letterlijk op straat te verbouwen, maakt gegarandeerd verschil, zeker als dit samen met buurtbewoners wordt gerealiseerd.