BluGrass (naam ovb) 239

De agrisector is een van de meest vervuilende sectoren van ons land, met name koeien. Door toevoeging van max. 2% van een specifieke soort zeewier - Asparagopsis taxiformis - aan veevoer neemt de uitstoot van methaan door koeien met 99% af. Dit is de uitkomst van het in vitro onderzoek in Australie. In vivo heeft het Australische onderzoek een afname tot 80% laten zien. Samen met de WUR en een investeerder gaan we deze proeven herhalen in Nederland. Het doel is om klimaatneutrale melk op de markt te kunnen brengen waarmee klimaatneutrale kaas, ijs, chocola etc. geproduceerd kan worden.
BluGrass maakt van n normale koe een klimaatneutrale koe: door toevoeging van een specifieke soort zeewier wordt de methaanuitstoot door koeien drastisch verlaagd.