Sociaal-Technologisch Adviesbureau 230

EANTE is een onafhankelijk Sociaal-Technologisch advies en ingenieursbureau en richt zich op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad van woningcorporaties in Nederland. EANTE heeft afgelopen twee jaar diverse projecten naar Nul op de Meter begeleidt waarbij de bewoners centraal staan.EANTE helpt projecten & huurdersinitiatieven losweken door bewonersparticipatie en communicatie onderdeel te maken van het project. Na realisatie stuurt EANTE op gedrag en bewustwording door bewonerscoaching en monitoring met als resultaat de verduurzaming versnellen zonder afbreuk te doen aan de leefbaarheid en comfortniveau van de bewoners.
Duurzaamheid hanteren als norm zonder afbreuk te doen aan de leefbaarheid, door geen beperkingen op te leggen aan gedurfde initiatieven.