Sea Green 221

Sea Green heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat het eten van en koken met zeegroenten lekker, leuk en makkelijk is. Dit willen wij bewerkstelligen door mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van zeegroenten. Zeegroenten zijn niet alleen lekker en voedzaam, ze dragen ook bij aan een betere planeet. Het verbouwen van zeewier heeft geen zoet water, bestrijdingsmiddelen of kunstmest nodig en het concurreert niet met de schaarse landbouwgrond. Het is makkelijk schaalbaar, zo goed als klimaatneutraal en heeft een positief effect op leven in de oceaan. Wij hopen iedereen enthousiast te maken over zeegroenten!
Waar het eten van zeegroenten voor velen nog klinkt als toekomstmuziek geloven wij er heilig in dat we nu al ons voedingssysteem drastisch moeten aanpassen en dat daar in een belangrijke rol ligt weggelegd voor planten uit, en rondom, de zee.