Man In The Box 199

Man In The Box is een collectief van veranderingsactivisten, die dromen van het hervormen van het pad van menselijke ontwikkeling, door middel van op avontuur gebaseerd leren. We vertalen de kernuitdagingen van het menselijk leven naar buitenleerervaringen in directe samenwerking met trainers, coaches en therapeuten uit het veld. We stellen mensen in staat om een reis naar binnen te maken door middel van een reeks persoonlijke ontwikkelingsprogrammaís, aangedreven door de natuur en de inheemse cultuur.
Met Man In The Box worden mensen getransformeerd en hebben tientallen mensen een nieuwe ervaring en andere richting gekozen, dichter bij zichzelf, de natuur en inheemse wijsheid.