Withthegrid 198

Withthegrid heeft sensoren ontwikkeld om stalen leidingnetten te monitoren tegen roestvorming. Deze zijn nu geplaatst bij meerdere Nederlandse netbeheerders waaronder Stedin. Daarnaast hebben wij een systeem ontwikkeld voor het monitoren van lekken in warmtenetten. Dit betekent dat de toekomstige warmtenetten beter gemonitord kunnen worden tegen graafschades of lekkages van binnenuit. Alle oplossingen van Withthegrid dragen bij aan een duurzamer en stabieler energienet wat klaar is voor de toekomst.
Withthegrid ontwikkelt sensoren om energienetten tegen lagere kosten, hogere kwaliteit en lagere CO2 impact te beheren.