vanPlestik 195

Met vanPlestik recyclen we plastic. En dan vooral het plastic dat normaal naar de vuilverbranding gaat omdat het te vervuild is. We doen dat met een grote 3Dprinter die we zelf hebben ontworpen en gebouwd. We zijn vooral bezig met het ontwikkelen van ons bedrijf. Dit doen we vooral door met andere mensen samen te werken. Een belangrijk onderdeel is ook dat we onze kennis niet voor onszelf willen houden, maar juist dat die door anderen ook gebruikt kan worden, zodat er uiteindelijk meer plastic kan worden gerecycled.
Waar we naartoe werken is het verspreiden van de techniek waardoor wereldwijd meer gerecycled kan worden, en dan vooral op plekken waar het plastic probleem het grootst is: in ontwikkelingslanden.