GiantLeaps 162

Weet jij hoeveel CO2 er verstopt zit in je voedsel? GiantLeaps richt zich op de klimaatimpact van eten. Met behulp van Life Cycle Assessment wordt de klimaatimpact van voedingsmiddelen berekend. Dit wordt vervolgens ingezet om gedragsverandering tot stand te brengen. Lopende project is onder andere het CO2 neutraal maken van bedrijfskantines. In eerste instantie door aan de hand van uitkomst van berekening van klimaatimpact het inkoop gedrag aan te passen en vervolgens het overgebleven gedeelte uitstoot te compenseren via programma's.
Met behulp van Life Cycle Assessment wordt de klimaatimpact van voedingsmiddelen berekend.