Groene Moslims 157

Stichting Groene Moslims is een organisatie die moslims vanuit een religieuze visie op duurzame ontwikkeling wil betrekken bij oplossingen voor het klimaatprobleem en het armoedeprobleem. We bevorderen het milieubewustzijn van moslimconsumenten en ondernemers en zetten aan tot duurzaam consumeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We behartigen de belangen van bewuste consumenten en stimuleren de productie en verkoop van milieuvriendelijke, duurzame producten. We organiseren verschillende activiteiten om bewustzijn van duurzaamheid te vergroten en hopen daarmee gedragsverandering te stimuleren, met de boodschap dat geen enkele daad te klein is. Hoe groot het klimaatprobleem ook is, elke kleine stap telt.
Een geloofsprincipe dat we vertalen naar de praktijk, om daarmee hopelijk moedeloze passiviteit te voorkomen.