EV ENERGY 154

EV ENERGY is een Europees project, gericht op het decarboniseren van steden door het slim combineren van elektrische mobiliteit, hernieuwbare energie en smart-grid integratie. Dit innovatieve project analyseert en verbetert strategisch beleid en draagt ervaringen en goede werkwijzen over ter bevordering van systemen voor duurzame energie en elektrische mobiliteit in stedelijke gebieden.
EV ENERGY maakt de weg voor een transitie van fossiel gestuurde energie naar eerlijke, koolstofvrije, schone en geÔntegreerde bronnen en elektrische mobiliteitssystemen vrij.