De Groene Pint 150

De Groene Pint is een duurzaamheidscompetitie tussen studentenverenigingen in Nederland. Het zorgt ervoor dat alle studentenverenigingen, en daarmee een zeer groot deel van de Nederlandse studenten, zich als geheel sneller ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Studenten zijn, als jonge generatie en toekomstige sleutelrol spelers, een zeer belangrijke doelgroep in de transitie naar een duurzame samenleving. Met De Groene Pint brengen wij deze invloedrijke studenten meer in contact met duurzaamheid op allerlei verschillende aspecten. Studentenverenigingen hebben doorgaans een belangrijke voorbeeldfunctie ten opzichte van hun leden en spelen dus een cruciale rol in de ontplooiing van deze invloedrijke studenten.
De competitie gaat verder dan alleen het verduurzamen van de verenigingen; belangrijke onderdelen zijn integrale benadering, het inkoopbeleid en externe uitingen.