Landbouw: Good, clean and fear 147

Een nieuwe, integrale, duurzame weg in slaan binnen de landbouw en veehouderij, met het idee hetzelfde te doen als vroeger, maar dan met de nieuwe technieken. Dit alles op een manier waar de hele sector profijt van heeft, dat is waar het om draait bij kippenboer Johan Leenders. Voorbeelden om dit te realiseren, zijn onder andere de omschakeling naar biologische akkerbouw en het opzetten van een nieuw vleeskuikenconcept. Alles is gericht op integrale duurzaamheid, dus milieu, dierenwelzijn en economie. Het bedrijf is bovendien energieneutraal door de zonnepanelen.
Gestoeld op de oude kringloopgedachte, zoals deze er vroeger op de gemengde bedrijven was, alleen dan in een nieuwe hightech jas.