Building Circularity Index 142

De Building Circularity Indicator (BCI) is een meetlat om de mate van circulariteit van gebouwen objectief te meten. De BCI meet de mate waarin de lineaire stromen zijn geminimaliseerd en de circulaire stromen gemaximaliseerd voor de samengestelde systemen, producten en materialen. Daarbij meet deze indicator ook hoe lang en intensief producten gebruikt worden in vergelijking met soortgelijke systeemgemiddelde producten. Het algemene idee achter de BCI is om te kijken naar zowel de input, het gebruik en de output.
Door een Ďgestandaardiseerdeí en Ďversimpeldeí taal te bedenken, is hij in staat om opdrachtgevers mee te krijgen in het gedachtegoed en leveranciers te bewegen middels transparantie.