Blauwdak 140

Blauwdak heeft een reststroom omgezet in een substraatlaag voor groene daken. De reststroom is het zogenaamde ĎRoostergoedí. Het heet zo, omdat het bij de waterzuivering uit het rioolwater wordt gefilterd door roosters. Dit roostergoed bestaat voor het grootste gedeelte uit materialen die men na het gebruik door de wc heen spoelt, terwijl dit niet de bedoeling is. Blauwdak ontwikkelde een manier om het roosteregoed toe te passen als substraatlaag op groene daken. Het bijzondere aan het roostergoed substraat, is dat het bijzonder veel vocht op kan nemen. Dit is met name in steden zeer belangrijk om wateroverlast te verminderen.
In BlueCity wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een substraatlaag voor groene daken, volledig bestaande uit rioolafval.