Follow-this 111

Follow-this is een initiatief om duurzame aandeelhouderssteun te organiseren voor Shell, door middel van het indienen van resoluties op Shellís jaarlijkse aandeelhoudenvergadering. De resolutie vraagt Shell om lange termijn doelen te stellen die in lijn zijn met het Parijs akkoord. Grote en kleine aandeelhouders kunnen door voor de revolutie te stemmen aan het Shell bestuur kenbaar maken dat ze hen steunen om deze doelen te stellen en ernaar te handelen. De missie is geslaagd als Shell gaat investeren in duurzame energie in plaats van fossiele energie, zodat het bedrijf in 2030 volledig duurzaam is.
Aandeelhouders steunen Shell om zijn doelen af te stemmen op het klimaatakkoord van Parijs.