On the Rocks 100

Bij On The Rocks geloven we dat verhalen opschrijven en offline verbinding zoeken iets is wat mensen altijd zullen doen. Schrijven willen wij aanmoedigen, maar wel in een boek wat op een zo schoon mogelijke manier geproduceerd is. Wij maken Rockbooks- en notitieboeken van cradle to cradle gecertificeerd steenpapier, waarvoor geen bomen, water of bleek nodig zijn. Onze boeken worden onder eerlijke en zo duurzaam mogelijke omstandigheden geproduceerd in Nederland. Met de verkoop van Rockbooks roepen we ontbossing een halt toe en dragen we actief bij aan herbebossing door vijf procent van de winst te investeren in herbebossingsprojecten in Zuid-Afrika.
We willen connecties, verhalen en onze natuur behouden: We want to make it last.