Operatie Boomfeestdag, maak 't buiten beter 076

Gemeenten zijn verplicht om in 2020 haar Klimaatdoelen te halen; Gemeenten blijken niet te weten hoe! In de Klimaattoppen Parijs (2015) en Rotterdam (2016)is het planten van bomen en bossen specifiek opgenomen als Klimaatmaatregel. Alle klimaat- en milieumaatregelen zijn er vooral op gericht om de nieuwe generatie garanties te geven voor hun toekomst. Hoe leuk is het als de gemeenten de jeugd betrekt bij het boomaanplant in stedelijk gebied en in bossen om het buiten beter te maken: kinderen leren door de gemeente de waarde van een gezond klimaat/milieu en de kinderen helpen de gemeente bij het halen van Klimaatdoelen.
Ieder kind een boom: dat het kabinet besluit dat gemeenten zich actief gaan inzetten om met kinderen bomen te planten als klimaatmaatregel, een concrete bijdrage aan een groene duurzame toekomst voor de nieuwe generatie en voor moeder aarde!