BIJ PLANTEN....... 073

Braakliggende gronden inzaaien met wilde bloemen, subsidie op wilde bloemenzaden voor alle inwoners van dit landje die deze bloemenzaden uitzaaien in hun tuin of op hun balkon. Plus subsidie voor meer bij-lokkende struiken en bomen voor de planters in hun tuinen.
Op basisscholen en vervolgonderwijs weer schooltuinen invoeren.
Subsidie voor bijenplanten en struiken.