Socialcoin als maatschappelijke waardedrager. 071

Socialcoin: Schuldaflossing door bijdrage aan de maatschappij.
Inwoners met een schuldsituatie hebben soms geen geld om schulden af te kunnen lossen.
Stichting Socialcoin wil samen met gemeenten een actieve digitale bijdrage leveren aan het op eenvoudige wijze organiseren van het bieden van hulp aan inwoners die geen geld hebben voor het aflossen van schulden. Sociale en maatschappelijke activiteiten worden beloond met socialcoins die een afspiegeling zijn van de geleverde maatschappelijke waarde.
De gemeente kan ook de regie nemen om een beginnende schuldsituatie van een inwoner te beperken.
Dit wil de stichting doen door het ontwikkelen van een socialcoin platform.

Socialcoins: Schuldaflossing door bijdrage aan de maatschappij