mini-moerasje bij viaducten 070

een 'dakgoot' bij viaducten voor afvoer hemelwater, dat anders het asfalt van het fietspad/autoweg eronder aantast. Dakgoot kan het water afvoeren naar een stukje grond dat ingericht kan worden als mini-moerasje voor allerlei dieren.
Gebruikmaken van dat wat al aanwezig is.