MienskipsEnergie 065

MienskipsEnergie is een actie van energiecoŲperatie Trynergie, energiecoŲperatie van de Trynw‚lden in Friesland. Mienskip = Fries voor gemeenschap.
Om de leefbaarheid te versterken sluit zij overeenkomsten met plaatselijke clubs en verenigingen op gebied van sport, cultuur, erfgoedbehoud enz. In ruil voor klanten krijgen clubs een jaarlijkse vergoeding.
Trynergie biedt regionale energie van de noordelijke energieleverancier Energie VanOns. Zij krijgt daarvoor jaarlijks een vergoeding van de energieleverancier.
Inwoners die klant worden kunnen daarnaast een keuze maken welke club ze een warm hart toedragen. De club krijgt dan jaarlijks een bedrag van Trynergie.
Daarmee ondersteunt Trynergie de leefbaarheid van onze regio.
Samen zijn wij het klimaat: aan de slag!