Buurtschap Waaranders een woonzorgconcept op eetbare tuinen. 045

Woonzorgconcept ďWaarandersĒ speelt in op de WMO. Binnen het concept blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en kunnen ook zelfstandig zijn. Dat geldt voor ouderen en voor mensen met een beperking. De ouderen kunnen binnen het concept zorg krijgen wanneer zij dat nodig hebben of wensen. Voor de mensen met beperking geldt hetzelfde maar deze bewoners hebben hun dagbesteding in hun eigen woonomgeving. Waaranders richt zich niet alleen op ouderen en bewoners met beperking. Ook gezinnen, alleenstaanden en starters zijn welkom. Noaberschap is het uitgangspunt. Noaberschap gaat eenzaamheid tegen. De openbare woonomgeving bestaat uit eetbare tuinen en een boomgaard.joug,oud,alleenstaand en mensen met een beperking wonen op eetbaarlandschap waar gezondheid, binding en ontmoeting en geen eenzaamheid plaats vindt