Maak gebruik van wat er staat 037

Idee: langs de kant van de snelwegen staan kilometers geluidscherm. Maak daar zonnepanelen op. Zorg voor hoge straffen als ze beklad worden.
Geen extra ruimte nodig voor schermen op weilanden, geen ontsierde daken waar dat niet perse moet en vast een hoge, extra, energieopbrengst.
Gebruik wat er staat, zorg voor duurzame energie