een energie leverancier zonder gas. 034

een service bedrijf om de woning gasvrij te maken.
een loket
1 zonnepanelen
2 inductiekoken
3 hoge temperatuur lucht warmtepomp
4 warmwaterbuffervat
5 gaseraf.

een energiebedrijf die alleen groene elektriciteit
levert en geen gas.
en de woning gasvrij maakt.

elke energieleverancier levert nog gas en licht. gas is niet meer nodig met offshore wind en elke gemeente 200 hectare zonnepanelen.