schoner milieu lucht en geluid! 026

De geluidsoverlast van zwaar verkeer maar bovenal motorfietsen reduceren tot een minimum moet mogelijk zijn d.m.v. een wetsvoorstel
MAAK NEDERLAND SCHONER EN STILLER!!