Kernfysische research voor duurzaamheid 023

Een energievoorziening gebaseerd op zonnepanelen en windmolens is niet in staat de technische infrastructuur te handhaven waarmee ze zijn geproduceerd. Alleen kernenergie kan voldoende energie leveren om onze vrijheid en welvaart te handhaven. Alleen kernenergie is duurzaam. Prioriteit nummer 1 dient derhalve te zijn kernfysische research m.n. thorium gesmolten zout reactoren die een aantal nadelen van de huidige reactoren niet bezitten.
Investeer in kernfysisch onderzoek