Nederlandse watergangen beschermen met afval plastics 510

Nederland heeft duizenden kilometers aan watergangen. We hebben miljoenen kilo's plastic afval per jaar en duizenden hectare bos. Het waterpeil stijgt, afvalplastic wordt verbrandt en Nederlands hout is op zoek naar nieuwe waarde creatie. Save Plastics heeft een circulair bedrijfsmodel ontwikkeld met de beoogde waarde creatie als uitkomst. Plastic afval toepassen om de Nederlandse watergangen te verduurzamen. Samen met het naaldhout kan de constructie weer generaties lang dienst doen als bescherming tegen de stijgende waterspiegel.
circulaire transitie? just do it