Schoolboer 508

Idee is tweeledig:
- De schoolboer als project verzorgt de verbindende factor tussen initiatieven en scholen om kinderen meer in aanraking te brengen met groen.
- De schoolboer in persoon heeft enkele schooltuinen onder zijn hoede. Hij draagt zorg voor het structurele onderhoud/ de instandhouding van de schooltuinen. Is daarin de vakleerkracht en daarbij de schakel naar buiten. Kan de link aangeven tussen de imker die op bezoek komt en de planten in de schooltuin, of inzicht geven hoe het leven op de boerderij waar een bezoek aan wordt gebracht zich verhoudt tot het verbouwen van gewassen in de schooltuin.

Aansprekende en in onderwijs verankerde educatie over de basisprincipes van leven heeft op alle vlakken uitwerking, nu en in de toekomst.