CPO EcoWijk Breda 507

Wij hebben een initiatiefgroep opgericht om een Ecowijk te stichten in gemeente Breda in collectief particulier opdrachtgeverschap. Samen willen wij een wijk met gezonde, betaalbare, water- en energiezuinige, lichte woningen in een groene omgeving met mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten (deelauto's, gedeelde ruimtes, (moes)tuinen, samen energie opwekken, grijs water hergebruiken) en tegelijk respect voor ieders privacy. Elke sociale laag vanuit de samenleving is welkom! Wonen in harmonie met de natuurlijke omgeving waardoor het mogelijk is met de seizoenen mee te leven. De woningen worden opgetrokken uit biobased materialen (hout, stro, vlas etc.). Waar mogelijk laten we gevels en daken begroeien.
Wij laten graag zien hoe wij als burgers duurzaamheid LEVEN binnen een wijk die goed is voor de aarde en alles wat daarop leeft.