Zonne panelen onder het GANG boord. 482

100 meter gangboord klapt open en over de gehele lengte komen de panelen naar boven, 3 meter hoog naast de containers, aan weers zijde, dat is 600 meter zonne panelen om electrisch te varen.
enorm milieu vriendelijk.