Cash for Trash 472

Cash for Trash is een initiatief opgericht om mensen bewuster met afval om te laten gaan en een positieve impact op het milieu te kunnen zijn. Cash for Trash bestaat uit slimme afvalsystemen die gebruikers belonen wanneer ze hun afval weggooien en recyclen. Wanneer een gebruiker afval weggooit, kan er een beloning worden ontvangen. Deze beloningen variŽren van waar het afvalsysteem is geplaatst (festivals/kantoren/stranden). Niet iedereen ontvangt een beloning echter wordt nu een samenwerking onderzocht, om iedere gebruiker te kunnen belonen. Cash for Trash is een dataoplossing waarbij gebruik van een smartphone noodzakelijk is.
We komen pas vooruit als we samenwerken en mensen onbewust stimuleren bewust duurzame keuzes te gaan maken.