Ecocreation Composteermachine 464

Met de Ecocreation Composteermachine is het mogelijk om binnen 24-uur al het keuken- en (klein) tuinafval met 85% te reduceren en om te zetten in 15% bruikbare droge en neutraal ruikende compost. Ecocreation Composteermachine is 1. duurzaam: zorgt voor minder CO2 uitstoot, want afval hoeft niet worden opgehaald. 2. 100% circulair, want afval wordt direct omgezet in bruikbare grondstof: compost. 3. Sociaal: 100% NL productie, werkt verbindend en creŽert kansen voor bijvoorbeeld dagbestedingsprojecten en voor doneren van compost voor moestuinen t.b.v. voedselbank en gemeentelijke groenvoorziening.


Van keukenafval naar grondstof voor groen en tuinbouw.