Doris Voss 463

Eten op scholen en kinderdagverblijven, voedselonderwijs zonder bemoeienis van multinationals zoals bijvoorbeeld Coca-Cola en Nestlť. Gezonde voeding voor kinderen op scholen en kinderdagverblijven met de speerpunten op:
Duurzame landbouw/ voedselvoorziening (gebruikmaken van zo veel mogelijk biologische streekproducten)
Opleiding en werkgelegenheid, met name voor kansarme vrouwen.
- Sluitende dagarrangementen
- Ontwikkeling van duurzame schoolgebouwen waar kinderen de hele dag goed 'onder dak' zijn, professionele invulling van schoolmaaltijden en voedselonderwijs los van publiek private samenwerking met multinationals. We brengen partijen bij elkaar en werken samen met scholen, kinderopvangorganisaties, lokale cateraars en boeren om kinderen een gezonde en smakelijke maaltijd aan te bieden.
Als we willen, dat kinderen gezond kunnen opgroeien en ouders kunnen werken dan moeten we voor goede voorzieningen op scholen zorgen.