Leaves 457

Er zijn al diverse inzamel en onderwijs programma's voor basisscholen en voortgezet onderwijs (wecycle) maar hierna is er voor het hoger onderwijs niks te vinden. Met het ontstaan van verschillende Green Office's lijkt er wel behoefte aan verduurzamen van het hoger onderwijs. Leaves voorziet hoge scholen en universiteiten in inzamelbakken voor diverse materialen (batterijen, inkt dragers, lampen e.d.). Met het inzamelprogramma kunnen de scholen mee dingen naar duurzame prijzen. Daarnaast is er op de website aanvullende informatie en les onderdelen te downloaden. De reden dat Leaves moet bestaan is omdat duurzaamheid ook telt NA het voorgezet onderwijs!
Recycle programma voor het hoger onderwijs!