BalansSpel 420

CERES geeft vrouwen tools om vanuit autonomie en microbalans hun verantwoordelijkheid te nemen in macro thema's. Hiertoe hebben ze al in 2012 een film laten maken die breed is verspreid onder vrouwennetwerken. In 2014 kwam daar een online ondernemerscursus bij. Nu willen we een bordspel produceren en marketen dat door vrouwen kan worden gespeeld om de balans in hun leven in kaart te brengen en te verbeteren door elkaar wijzer te maken.
Zorg dat de kloof tussen micro en macro vermindert door vrouwen bewust te betrekken bij macro thema's vanuit microbalans.