NDC ToekomstAcademie Midden-Nederland 405

New Dutch Connections inspireert jonge vluchtelingen in zichzelf te geloven en betrekt andere partijen bij het realiseren van hun toekomstdromen, zodat ze hun talenten kunnen inzetten in de maatschappij. Dit gebeurt o.a. door het opzetten van steeds meer ToekomstAcademies door het hele land.
In Utrecht is de ToekomstAcademie van start gegaan. We bieden jonge vluchtelingen training, ze worden gekoppeld aan een coach en maatje, in contact gebracht met leermeesters en we helpen hen op andere manieren hun netwerk uit te breiden met het oog op hun toekomstdroom.

https://www.maex.nl/initiatieven/ndc-toekomstacademie-midden-nederland

We geloven dat we elkaar nieuwe perspectieven en handvaten kunnen bieden voor het daadwerkelijke slagen van de multiculturele en multireligieuze samenleving en hebben daartoe toegang tot zeer uiteenlopende gemeenschappen.