Trots & Weerbaar / Weerbaarheid 60+ Loosduinen 402

Het doel van deze gratis weerbaarheidstraining is om de weerbaarheid, de veiligheid en het gevoel van veiligheid van de 60+ bewoners in Loosduinen te vergroten. Weten hoe te handelen en dit ook actief toe te kunnen passen zorgen er voor dat de bewoners zich thuis veilig voelen en met een onbezorgd en veilig gevoel de deur uit gaan.

https://www.maex.nl/initiatieven/trots-weerbaar-weerbaarheid-60-loosduinen

Weten hoe te handelen en dit ook actief toe te kunnen passen zorgen er voor dat de bewoners zich thuis veilig voelen en met een onbezorgd en veilig gevoel de deur uit gaan.