Kruiswerk voor U, Rucphen 369

Bundelen van zorg in de kerkdorpen (vrijwilligers en professionals) met daarnaast uitleen loophulpmiddelen in de dorpen vanuit de steunpunten voor ouderen, organiseren in elk dorp van gezondheidstesten (bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker), adviezen in het kader van WMO, WLZ, adviezen in het levensbestendig maken van woningen, kortingen bij plaatselijke winkeliers voor zorgartikelen, Spreekuur van de wijkzuster. Dit alles dorps en wijkgericht. Initiatief tot het opzetten van een kleinschalige woonvoorziening met studio's voor het geval men niet meer thuis kan blijven wonen waarbij spraken is van vraaggericht zorgaanbod.

https://www.maex.nl/initiatieven/kruiswerk-voor-u-rucphen

Kruiswerk Rucphen levert ondersteuning bij het verkrijgen van gratis hulpmiddelen.