Nederlandse Tuinenstichting 368

De Nederlandse Tuinenstichting komt op voor bedreigde tuinen en openbare parken. Daarnaast organiseren wij het Sociaal Tuinieren project. ĎSociaal Tuinierení, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Het project behelst, dat groepen vrijwilligers in achterstandswijken tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en opnieuw duurzaam beplanten. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. De tuinen worden na de Ďmakeoverí door individuele vrijwilligers regelmatig bijgehouden, waardoor de eenzaamheid waar de betroffen mensen vaak onder lijden structureel doorbroken wordt.

https://www.maex.nl/initiatieven/nederlandse-tuinenstichting

Sociaal Tuinieren behelst, dat groepen vrijwilligers in achterstandswijken tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en duurzaam beplanten.