gebiedscoŲperatie Marconia 350

De gebiedscoŲperatie Marconia is vastbesloten om in Rotterdam een openbare experimenteerruimte te realiseren. Hier komen vernieuwende initiatieven van bewoners, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen tot bloei. Op een menselijke, inclusieve, circulaire manier. Die droom wordt steeds meer werkelijkheid. We bieden ruimte aan mensen en partijen die willen laten zien dat het ook anders kan. En we doen het samen zelf. Ontwerpers en architecten bouwen mobiele paviljoens van nieuwe duurzame materialen om in te werken en te wonen. Zij onderzoeken de mogelijkheden van grootschalig duurzaam bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd is het een leerwerkplek voor alle vormen van onderwijs.

https://www.maex.nl/initiatieven/gebiedscoperatie-marconia

Iedereen doet ertoe. Dat betekent dat iedereen zijn of haar stem kan laten horen, zich uitgenodigd voelt om mee te werken en mee te doen.