De Gezonde Stad 346

De gezamenlijke kracht en inzet van bewoners, bedrijven en overheden is nodig om Amsterdam gezond te maken. Een gezonde stad is een toekomstbestendige, leefbare en slimme stad. Hiervoor zijn praktische en toepasbare oplossingen nodig. Amsterdam is in 2040 klimaatneutraal, met schone lucht en meer groene buitenruimte. Dit is de ambitie van De Gezonde Stad. We proberen dit te bereiken door duurzame initiatieven van bewoners en bedrijven in de stad aan te jagen en te verbinden. De Gezonde Stad richt zich op drie programma's: Meer groen, Schone lucht en Gezond klimaat.

https://www.maex.nl/initiatieven/de-gezonde-stad

De Gezonde Stad initieert en ontwikkelt samen met innovatieve koplopers onder bedrijven en bewoners projecten met impact om Amsterdam gezonder en Ďfit for futureí te maken