De Streekboer 323

De Streekboer creŽert een afzetmarkt en daarmee bestaansrecht voor lokale boeren. Lokale boeren kunnen hun producten in de markt zetten dankzij De Streekboer. In Friesland zijn inmiddels meer dan 50 boeren en meer dan 1000 consumenten aangesloten. Onze principes: Voedsel is een basisrecht. Daarom moet het voor iedereen toegankelijk zijn. Voedsel moet betaalbaar zijn. Maar wel alleen wanneer niemand uitgeknepen wordt. De boer krijgt de vrijheid terug zelf keuzes te maken omdat hij de keuzes direct uit kan leggen aan de consument. Een gezond voedselsysteem werkt samen in plaats van tegen de
natuur.

https://www.maex.nl/initiatieven/de-streekboer

Een gezond voedselsysteem dat voor iedereen eerlijk is. Daar zet De Streekboer zich voor in.