Ondernemershuis Zeist 300

Het Ondernemershuis Zeist is een unieke werkplek en community van betrokken ondernemers, starters en maatschappelijk initiatiefnemers die samen werken aan de duurzame groei van hun ondernemingen. Het Ondernemershuis Zeist, creŽert samen met haar huurders een gezonde voedingsbodem en betrokken klimaat voor lokaal ondernemerschap.

https://www.maex.nl/initiatieven/ondernemershuis-zeist

Wij geloven dat een plek als het Ondernemershuis Zeist, waar geven en delen even belangrijk is als hulp durven vragen en ontvangen, het gezicht van de samenleving kan zijn. Door het goede dat we in huis hebben te delen, worden we allemaal rijker.