Gewildgroei 295

Gewildgroei staat voor gewenste spontane vegetatie hetgeen zonder enige twijfel het stedelijk groen van de toekomst is. Er worden enorme bedragen besteed aan het verdelgen van spontane vegetatie en tegelijkertijd aan het in stand houden van aangeplant groen. Voor de leefbaarheid is het noodzakelijk dat we leren samenwerken met de natuur in de stad. Door een stoeptegel te vervangen door een Living Pavement tegel laat je zien dat wilde planten mooi, nuttig en welkom zijn en zorg je voor betere regenwater-infiltratie en meer biodiversiteit. Draag je steentje bij en laat de natuur de rest doen!

https://www.maex.nl/initiatieven/gewildgroei

Gewildgroei is een beweging. Wij zien Ďonkruidí niet als een probleem, maar als partner.