Containing Mushrooms 289

Containing Mushrooms kweekt oesterzwammen op koffieresidu en is gevestigd op de Boeletuin, een moestuincomplex op Zuidas Amsterdam. Het koffieresidu wordt opgehaald bij de bedrijven en organisaties in de buurt, de oesterzwammen worden weer geleverd aan de bedrijfsrestaurants.

https://www.maex.nl/initiatieven/containing-mushrooms


Containing Mushrooms kweekt oesterzwammen op koffieresidu en is gevestigd op de Boeletuin, een moestuincomplex op Zuidas Amsterdam.