Haagse Uitdaging 279

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroep overleg. Zij dagen hun netwerk vervolgens uit de maatschappelijke organisaties verder te helpen. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken. Op dit moment zijn er 15 matchmakers actief voor de Haagse Uitdaging en zijn we op zoek naar uitbreiding van de groep.

https://www.maex.nl/initiatieven/haagse-uitdaging

De Matchgroep daagt het plaatselijke bedrijfsleven uit om Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap in de praktijk te brengen.